Jak by mělo do budoucna vypadat SNEO?

Jak by mělo do budoucna vypadat SNEO?

Článek je vyjádřením pro červnové číslo časopisu Šestka

Piráti nezapomněli na svůj program a podle svých možností opozičních zastupitelů ho uvádějí v život. Usilujeme o restrukturalizaci a transparentnost firmy SNEO. A zdá se, že v tomto úsilí nejsme sami. I koalice deklaruje stejné cíle, protože činnost firmy SNEO, její působení a hospodaření vyvolává mnoho let velké otazníky. Pro způsob provedení restrukturalizace společnosti tak, aby její řízení nebylo zpochybňováno, právem, u každého druhého kroku, je rozhodující postoj koalice. My jej můžeme ve větší či menší míře podpořit, nebo rozporovat, pokud se nám přijaté řešení bude zdát nefunkční, nákladné a bez odpovídající změny k lepšímu atd. Zatím se zdá, že se řeší především vzájemná nevraživost, nesnášenlivost a neschopnost domluvy mezi členy nejvyššího vedení. Teprve až budou k dispozici údaje o nákladech za jednotlivé činnosti a plány na personální nároky, můžeme se k navrhovaným variantám vyjádřit. Zatím je celý záměr ve fázi, kdy z pověření MČ samo SNEO zadává zpracování studie na možnosti transformace společnosti.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu