Chceme transparentní farmářské trhy na kulaťáku

Chceme transparentní farmářské trhy na kulaťáku

Zastupitelstvo Prahy 6 si na svém 11. zasedání definitivně odhlasovalo, že je v souladu s rozhodnutím Rady, která bez mrknutí oka v „nouzovém stavu“ prodloužila smlouvu provozovateli Farmářských trhů o dalších pět let, a to bez výběrového řízení.

Proč Rada Prahy 6 rozhodovala o prodloužení smlouvy právě v nouzovém stavu? Proč si nepřeje vybrat budoucího provozovatele trhů transparentním způsobem s péčí řádného hospodáře? Proč není vůle nastavit takové smluvní podmínky, které budou obsahovat i transparentní pravidla přihlašování farmářů, jejich skladbu a počty?

Nepochopitelné na tomto konání jsou dvě věci. Jednak to, že stávající smlouva platila až do roku 2021, tudíž Rada Prahy 6 neměla důvod se zabývat prodloužením smlouvy o dalších pět let právě v „nouzovém stavu“, kdy má řešit pouze věci související s pandemií nebo ty, které nesnesou odklad. Za druhé to, že Kontrolní výbor a podobně i Mandátový výbor doporučily trhy transparentní. Přesto gesční radní Lacina kvapně předložil ke schválení dodatek smlouvy, který nepožaduje, aby byly stánky očíslované, ani transparentní podmínky a pravidla pronájmu stánků. Ceny proto zůstávají individuální, a trhy, které Praha 6 financuje z veřejných peněz, zůstávají i nadále nekontrolovatelné. Velmi stručný obsah dodatku postrádá podmínky prodeje produktů na trzích, tudíž lze na nich prodávat v podstatě cokoliv, třeba i produkty od překupníků nebo ze supermarketu. Přitom náklady za používaný mobiliář a pozemek, na kterém se trhy konají, nese městská část. Netransparentní Farmářské trhy tak vytvářejí vhodný prostor pro korupci. Lacina v předloženém dodatku odůvodňuje prodloužení smlouvy Farmářských trhů o pět let kompenzací za zvýšené náklady na neplastování. To postrádá smysl, protože nařízení EU právě už od ledna příštího roku používání jednorázových plastů zakazuje. Týž radní sliboval v lednu 2018 před komunálními volbami: „Otevřená radnice komunikuje s občany nejen tam, kde ze zákona musí, ale naopak co nejvíce. Otevírá občanům prostor vstupovat systematicky do rozvoje města, naslouchá jim. Další věcí je příležitost pro opozici, která má dostat dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů. Protože radnici netvoří jen aktuální koalice, ale i opoziční zastupitelé. To za dlouholeté nadvlády ODS v Praze 6 nebývalo příliš zvykem.“ (zdroj: Pražský Patriot 16. 1. 2018)

Farmářské trhy v Praze 6 patří k nejstarším a nejoblíbenějším v Praze, ale podobných míst můžeme nalézt více než dvě desítky. Za uplynulých deset let konání trhů poptávka po farmářských produktech postupně vzrostla. Výrazně rostou také individuální ceny pronájmu stánků a spolu s nimi se nahoru šplhají i ceny farmářských produktů, které musejí lidé zaplatit. I když trhy vnímáme jako službu občanům, jde nepochybně také o komerční záležitost a radnice jako dobrý hospodář by na ně neměla doplácet. Od roku 2010 do roku 2019 trhy radnici stály více než 7 milionů korun (mobiliář 70 stánků, pivní sety, slunečníky, velký stan, skladování mobiliáře, sekání a péče o pozemek trhů a nyní přibude 0,5 mil. platba Technickým službám).

Chceme Farmářské trhy zachovat v původním slova smyslu a podporovat prvovýrobce a prvopěstitele. Chceme kvalitní farmářské produkty, u nichž budeme moci znát jejich původ, proto potřebujeme trhy transparentní, s přijatelnými cenami pronájmu stánků i produktů. Chceme, aby Farmářské trhy v Praze 6 zůstaly i nadále oblíbeným místem nakupování a setkávání občanů Prahy 6 i návštěvníků z přilehlých obcí a jiných městských částí Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu