Eva Tichá

Kandidátka č. 8 do Evropského parlamentu, ekonomka a zastupitelka MČ Praha 6, místopředsedkyně kontrolního výboru, členka komisí (životního prostředí, dislokační), ekologická aktivistka a zakladatelka iniciativy Praha 6 neplastuje.

Profesí je ekonomická poradkyně a vedle práce v zastupitelstvu na Šestce spolupracuje s pirátským týmem na magistrátu Prahy a také dobrovolničí v Domově seniorů Elišky Purkyňové; každou druhou neděli ji můžete potkat, když rozdává Pirátský guláš pro potřebné.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika zemědělství. Během studií získávala praxi v obchodních firmách a hrála nejvyšší soutěž v basketbalu, s nímž procestovala celou Evropu. Od roku 1995 se zabývala převážně obchodem, marketingem, komunikací a PR. Své zkušenosti nabývala v médiích (zpravodajství ČT, ČRo, oblast zemědělství, dTest - potraviny), ve státní správě (Úřad vlády ČR, Ministerstvo kultury), ale i v soukromém sektoru (Delvita, a.s., Carrefour ČR, a.s. distribuce potravin).

V Evropském parlamentu se chce zabývat zemědělstvím, životním prostředím a vzděláváním. Chce, abychom pěstovali plodiny, ne paliva. Chce zastavit změny klimatu - vrátit zpět schopnost samoregulace krajiny, a to zmenšováním polí a vytvářením mezí, remízků, cest, které dají vzniknout nektarovým a krmným plochám a umožní živočichům migrovat a udržovat život na polích i po sklizni. Chce dosáhnout snížení používání pesticidů, jejichž rezidua v půdě a ve vodě mají negativní vliv na lidské zdraví. Chce zastropovat dotace pro zemědělské giganty, podpořit střední a malé zemědělce, kteří hospodaří na 40 % zemědělské půdy a podílejí se na ¼ zemědělské produkce; dotace chce směřovat na rozvoj regionů a venkova, který se vylidňuje.

Je „týmová hráčka“, komunikativní, energická, orientuje se v ekonomice a obchodě. Myslí pozitivně, pracuje cílevědomě a proaktivně. Umí využívat své organizační schopnosti a zkušenosti. Rychle se učí a přizpůsobuje novým podmínkám, mluví anglicky a francouzsky. Ráda soutěží, a i prohru považuje za zkušenost.

Zajímá se o cestování a přírodu. Baví ji divadlo, literatura, vážná hudba a jazz. Celý život sportuje - běhá, plave a cvičí jógu. Jako členka Pirátské strany se aktivně zapojuje do práce Pirátů na Praze 6 i ve velké Praze. Zajímá se o hospodaření s majetkem, životní prostředí a odpadové hospodářství.

Chtěla by přispět k vytvoření morálnější společnosti, v níž si budou před zákonem všichni rovni, budou mít stejné příležitosti a bude záležet jen na nich, jak je využijí. Jejím vzorem je Masarykova „revoluce rozumu a srdcí“.

Navrhni úpravu