Eva Tichá

Eva Tichá (*1961) Pochází z Ústí nad Labem. V Praze 6 žije více než tři desítky let.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika zemědělství. Během studií získávala praxi v obchodních firmách a hrála nejvyšší soutěž v basketbalu, s nímž procestovala celou Evropu. Od roku 1995 se zabývala převážně obchodem, marketingem, komunikací a PR. Své zkušenosti nabývala v médiích (zpravodajství ČT, ČRo, oblast zemědělství, dTest - potraviny), ve státní správě (Úřad vlády ČR, Ministerstvo kultury), ale i v soukromém sektoru (Delvita, a.s., Carrefour ČR, a.s. distribuce potravin).

Profesí je ekonomická poradkyně a vedoucí styku s veřejností v Praze 11. Vedle práce v zastupitelstvu na Šestce spolupracuje s pirátským týmem na magistrátu Prahy. Ve svém volném čase se věnuje klasické hudbě, četbě klasické literatury a básní, forenzním vědám, cestování, přírodě a zahradničí. Je dobrovolnicí v Domově seniorů Elišky Purkyňové; každou druhou neděli ji můžete potkat, když rozdává Pirátský guláš pro potřebné.

Na Praze 6 byla v komunálních volbách 2018 na 6. místě kandidátky a v období 2018-2022 zvolenou zastupitelkou a členkou devítičlenného zastupitelského klubu Pirátů. Je předsedkyní Kontrolního výboru a členkou komise Životního prostředí a Nebytové (dislokační). Působí také v krajském pirátském expertním týmu(KET) a celorepublikovém Resortním týmu Pirátské strany pro životní prostředí. V rámci Prahy 6 iniciovala a provozuje aktivity “Praha 6 neplastuje” (FB stránka Praha 6 neplastuje.)

Dlouhodobě se zabývá životním prostředím. Chce napomoci zastavit změny klimatu - vrátit zpět schopnost samoregulace krajiny, a to zmenšováním polí a vytvářením mezí, remízků, cest, které dají vzniknout nektarovým a krmným plochám a umožní živočichům migrovat a udržovat život na polích i po sklizni. Chce dosáhnout snížení používání pesticidů, jejichž rezidua v půdě a ve vodě mají negativní vliv na lidské zdraví. Chce podporovat střední a malé zemědělce, kteří hospodaří na 40 % zemědělské půdy a podílejí se na ¼ zemědělské produkce; dotace směřovat na rozvoj regionů a venkova, který se vylidňuje.

Je „týmová hráčka“, komunikativní, energická, orientuje se v ekonomice a obchodě. Myslí pozitivně, pracuje cílevědomě a proaktivně. Umí využívat své organizační schopnosti a zkušenosti. Rychle se učí a přizpůsobuje novým podmínkám, mluví anglicky a francouzsky. Ráda soutěží, a i prohru považuje za zkušenost.

Navrhni úpravu